Løbevaner 2015 – Det koster 54,- om ugen at løbe

Loebevaner i Danmark
Løbevaner i Danmark anno 2015. Hvad gør vi når vi skal afsted på løbeturen, hvilke forudsætninger har vi, og kan vi finde ud af at være en del af fællesskabet.

Første del af den store test omkring løbevaner 2015 tager udgangspunkt i løberen, og hans eller hendes forudsætning på en god løbetur, set med de sociale briller. Hvor gode er vi egentlig til at løbe sammen? Er der et grundlag for løbeklubberne til at samle folk til løbeturen? Ja kort sagt vi prøver at stille skarpt på en masse forskellige løbeaspekter i blandt de danske løbere.

Grundlag for denne store løbetest

Hele denne løbetest blandt løberne er foregået på frivillig basis. 15 hurtige spørgsmål til dem hver især. En estimeret sluttid på omkring 2 minutter, så skulle dette spørgeskema være udfyldt.

Spørgeskemaet som har dannet hele grundlaget for denne undersøgelse var i langt de fleste tilfælde et multi choice skema, hvor den enkelte løber har skulle tage stilling til forskellige svar muligheder, og kun vælge den ene af dem. Spørgsmål og svar muligheder er udformet af en frivillig, der i sin fritid selv løber meget. Det er gjort for at gøre undersøgelsen så virkelighedstro som mulig. At tage en person der selv færdes i miljøet, og derved ved noget omkring de forskellige problemstillinger ved løbeturen.

Brugerne eller løberne har frivilligt udfyldt skemaet på egen PC/Mobil eller Ipad. Undersøgelsen er kun lanceret via Facebook siden Iloebesko.dk

Ideen bag denne løbetest var at stille skarpt på hvor meget løberne ligger i deres sportsgren

 

Spørgsmål til løbe undersøgelsen:

Spørgsmålene herunder er listet i vilkårlig rækkefølge.

Generelt

 • Køn på løberen?
 • Aldersinterval på løberen?
 • Jeg løber fordi?
 • Antal timer om ugen på løb?
 • Bedste løbesko mærke?

Social indsigt i løb

 • Medlem af løbeklub?
 • Alene eller ikke alene på løbeturen?
 • Underholdning på løbeturen?
 • Tracker du dit løb?
 • Deler du resultater på sociale medier?

Løb som en sportsgren

 • Hvor løber du henne?
 • Dyrker du kun løb?
 • Bedste løberesultat?
 • Omkostninger ved løb?
 • Hvordan ser jeg ud?
 

Løb i Danmark – Korte facts / Vidste du?

Nedenstående finder du et par kølige facts omkring løbevaner og løbetendenser i Danmark. Løb og motion er en grupper der er eksploderet i Danmark henhover de sidste 10 år. Der kommer flere og flere løbere til, og vi hos Iloebesko.dk tror ikke det staunere endnu. Løb er en meget alsidig sport, der har så man fordele. Men dem kan du læse mere om i artiklen.

Vidste du at: Der findes omkring 1100 motionsløb i Danmark alene?.

Vidste du at: Det er ca. 25% af den danske befolkning der løber. Og op imod 1/3 der bebuder at de løber regelmæssigt

Vidste du at: Det menes at der deltager et sted mellem 600-700.000 danskere i motionsløb om året.

Vidste du at: Fordelingen mellem mænd og kvinder der løber hedder 55% (mænd) 45% (kvinder)

Vidste du at: Det er den aldersgruppen der hedder 26-55 år der hyppigst løber.

Vidste du at: Ca. 80% ønsker at løbe alene.

Vidste du at: Omkring 6 ud 10 løbere (60%) bruger et sted mellem 1-4 timers løb på en uge.

Vidste du at: i 2015 er der registreret mere end 450 halv-maratons Altså mere end 1 om dagen.

 

jeg-loeber

 

Udtalelse fra 2 løbere omkring løbevaner

Allan Frederiksen, habil løber der gør det fordi:

 • Jeg løber fordi det er fleksibelt. Jeg kan finde på at løbe på alle tider af døgnet, og det giver mig som person en tryghed at jeg ikke skal stille til start på et bestemt tidspunkt hvis jeg skal ud og løbe. Jeg behøver ikke være afhængig af andre når jeg vil dyrke motion. Det synes jeg passer unikt ind i min hverdag med arbejde, børn bil hus og have. Det hele skal passes, og derfor er løb min foretrukne motionsform. Det behøver ikke tage mere end en halv time, og de dage hvor jeg har bedre tid, så sætter jeg bare lidt flere kilometer på.–Allan Frederiksen

Gitte Hansen, elsker de korte hurtige ture, men:

 • Selvom jeg er mest tilhænger af de hurtige ture i løbeskoene, så løber jeg stadigvæk i klub. Løber 2 gange om ugen i den lokale klub. Det gør jeg fordi at det sociale aspekt er vigtigt for mig, og jeg synes at når vi er flere afsted, så virker det ikke nær så hårdt. Man får en fællesskabs følelse, og det har en rigtig god indflydelse på mig og mit løb.Det er ikke sådan at jeg ikke også løber alene for det gør jeg bestemt også. Bl.a. mine interval løbeture dem tager jeg alene, der synes jeg det er svært at koordinere det med andre. Der lukker jeg mig lidt mere ind i min selv og løber efter de bip der kommer fra pulsuret.–Gitte Hansen

Hørt blandt løbere (fordele & ulemper):

At løb er blevet en folkesport i Danmark skal der vist ikke herske nogen tvivl omkring. Men er det nu også alt ved løb der bare er godt. Vi har herunder listet nogle fordele og ulemper op som vi hører jævnligt blandt løbere.

 

Fordele

Frihed året rundt

Jeg løber fordi det giver mig frihed, jeg løberfordi det kan passes ind med resten af mit familieliv. Jeg løber fordi det er nemt og bekvemt, jeg kan have mine løbesko med over alt.

God motion

Det at løbe giver en rigtig god motion. Jeg løber fordi at jeg opnår træning af af mange muskelgrupper, og min kalorieforbrænding er forholdsvis høj på relativ korte distancer.

Oplevelser

Jeg kan kombinere det at løbe med at komme ud og få nogle oplevelser. Det er både til motionsløb, men i den grad også det at jeg kan kombinere min løbetur med gode naturoplevelser.

Ulemper

Ingen styrke, kun udholdenhed

Jeg løber ikke fordi det giver mig ikke nogen styrke. Når jeg løber så opbygger jeg ikke muskler, jeg træner kun min kondition.

Hårdt for kroppen at løbe

Når jeg løber så er det nemt at overbelaste knoppen. Når jeg løber så kan jeg mærke at jeg belaster især mine knæ, min og min nakke.

Det er kedeligt at løbe

Jeg løber ikke fordi det er kedeligt. Jeg vil egentlig gerne dyrke motion, men det at løbe er for kedeligt, der sker ikke rigtig noget, og der er ikke nogen udfordring i det.


 

 

Jeg løber ikke i klub….

Antallet af løbere stiger og stiger i Danmark. Så har meldingen været de sidste mange år. Men der lægger stadig et stykke arbejde at gøre for alle de lokale løbeklubber rundt omkring i Danmark. For i takt med at der kommer flere løbere, så stiger medlemmerne ikke i de danske løbeklubber. Det kan der være flere grunde til.

Den mest oplagt grund er at mange vælger sporten løb fordi den er alsidig og fleksibel. Lige netop det faktum at man ikke behøver at skulle møde op i en klub for at dyrke sin sport tror vi på er den primære årsag. Det giver simpelthen en frihed som rigtig mange godt kan lide.

Undersøgelsen viser at kun 35% af de adspurgte er medlem af en løbeklub. Så vores vurdering er helt klart at der lægger et potentiale for de mange løbeklubber i Danmark. Der må være en masse løbere derude der kunne lokkes til at løbe med i klubberne.

Jeg løber IKKE i klub fordi jeg gerne vil bevarer min frihed. Jeg ønsker at min løbetræning skal være når jeg har tid, og ikke når mit skema fortæller mig at nu skal du løbe.

 

Maraton er blevet for alle

Undersøgelsen viser en klar tendens til at motionsløb ikke bare er motionsløb mere. Resultatet viser helt klart at maraton og halv-maraton tilsammen udgør næsten 79% af de adspurgte løbere, når der blev spurgt til bedste gennemførte distance. Og rent faktisk er det den hele distance på lige lidt over de 42 kilometer der vinder klart, hvis man skal kigge nøgternt på halv og hel distancen.

Så hvor man før i tiden skulle kæmpe sig op over de 10 kilometer, så er løb altså i dag blevet en anelse hårdere. Løb bliver mere og mere ekstremt.

 

loebevaner-i-dk

 

Sociale til motionsløb, ikke til træning

Vi elsker at besøge de mange motionsløb i Danmark. At komme ud og mænge sig med andre løbere til løb, det kan vi godt lide. Men så stopper det sociale også der. For hvor vi som løbere godt kan lide at deltage i de mange motionsløb, så viser tallene helt klart at når vi skal løbe imellem dem, og træne op til dem, så foregår det alene. Og i henhold til tidligere beskrevet i undersøgelsen hvor vi sætter lys på løbeklubberne og de manglende medlemmer, så er der en sjov lille observation der går på at næsten 80% af løberne siger de løber alene, mens at det kun er 63% der har sagt at de ikke løber med i en klub.
Så må det kunne konkluderes at der findes løbere som er med i løbeklubben, men stadig foretrækker at løbe sin tur alene. Det kan der selvfølgelig være mange forskellige grunde til, vi synes bare det er en sjov observation.

Det skal samtidig nævnes at der er et helt andet aspekt der spiller væsentlig ind når vi snakker om at være social på løbeturen. Rigtig mange løbere bruger og nyder musik på løbeturen. Næsten 65% bruger underholdning på løbeturen, såsom musik, lydbøger, podcast eller radio. Rigtig mange bruger musikken til at holde kadancen og give motivationen, og set i det perspektiv, så kan det være rigtig svært at være social på løbeturen, og så er der ikke en ide i at løbe sammen. Hvis man alligevel lukker sig inde i musikkens verden.

 

Løb giver frihed, eller gør det?

Rigtig mange forbinder det at løbe sig en tur med frihed. Og det er langt hen af vejen også helt korrekt. Men når man kigger på undersøgelsen, så viser den klare tendenser på at vi stadig ikke er fuldstændig frie når vi løber.
At løbe afsted uden fornemmelse for tid og sted – Det er vi som løbere på ingen måde gode til.

Over 90% af de adspurgte løbere i denne test siger at de på en eller anden måde tracker deres løb. Det kan med deres pulsur, og eller via Endomondo. Så kan man diskutere om det er frihed at løbe sig en tur. Hvis du måler det på at komme ud i det, så er det klart frihed at løbe.
Men måler du det på at frigøre dig fra dagligdagens tanker, og komme ud og rense hjernen, så nej. Hvis du hele tiden er hængt op på et ur, eller endnu værre den risiko der vil være for at du bliver forstyrret af opkald, sms’er eller lign. Så er der ikke meget frihed i løbeturen.

Løb er en kombinations sport

Løb står tydeligvis ikke alene. Når vi spørger ind til om hvorvidt løberne dyrker andet sport end løb, så er det meget tæt på 61% der siger at de dyrker løb sammen med noget andet sport.

 • Personligt bruger jeg løb som et supplement til meget andet sport. Jeg spiller bl.a. fodbold og spinner en helt del. Og der hvor jeg synes at løb er perfekt for mig, det er at jeg kan gøre det når det passer mig. Hvis jeg der imod har et større løb foran mig, så bliver de andre sportsgrene droslet meget ned, og løbet kommer mere og mere i fokus. For jeg må være ærlig at sige at en kombination af især spinning og løb ikke i min verden er en god cocktail. Benene bliver simpelthen belastet alt for meget, og de bliver alt for trætte. Og der er jo ikke nogle der gider løbe med tunge ben. Så skal jeg eksempelvis løbe et halv-maraton, så må de andre sportsgrene stilles lidt på standby. Men summa summarum er at for mig er løb den optimale supplements sport. Det kan passes ind alle steder. Hverdag, arbejde, ferier m.m. Det kræver at du har dine sko i nærheden, og så ikke andet –Tobias Andersen

Undersøgelsen viser at 50% af løberne bruger løb for at holde sig i god form.

 

Løb er nemt og billigt

At løbe er super nemt – altså ikke sådan ment i fysisk forstand, for der kan det sagtens være en jungle at finde rundt i hvad der er rigtigt og forkert. Men med udgangspunkt i vores undersøgelse, så er der klare beviser for at det er fordi det at løbe en tur er nemt og billigt.
Vi synes generelt ikke at vi skal gøre vanvittigt meget ud af os os selv når vi løber. 64% svarer at de på ingen måde går op i hvordan de ser ud når de løber afsted i byen eller i skoven. Så de store udgifter til tøj og smuksering kan man godt spare væk. Hvis du er en af de 63% der ikke er medlem af en løbeklub så sparer du også lige kontingentet til klubben. Nedenstående finder du nogle forskellige udkast til hvad du skal regne med af skulle bruge hvis du skal løbe. Alle tal er “fiktive” og det er regnet ud fra “best practice” Og med det mener vi vores erfaring igennem mange år i løbebranchen.

Udgifter ved løb:

Almindelig løber:

 • Skoudgift = 1100,-
 • Beklædning = 500,- (Shorts + T-shirt)
 • Tracking = Gratis (Endomondo)
 • Motionsløb = 1200,- (3stk.)
 • I alt = 2800,- pr. år
 • I alt pr. uge = 53,8,-
 • I alt pr. dag = 7.5,-

Luksus løber

 • Skoudgift = 1100,-
 • Beklædning = 900,- (Nyeste løbesæt)
 • Tracking = 1000,- (Gennemsnitspris pulsur)
 • Medlemsskab = 250,-
 • Motionsløb = 2000,- (5stk.)
 • I alt = 5250,-
 • I alt pr. uge = 101,-
 • I alt pr. dag = 14,3,-

Modsætning = Fodboldspilleren

 • Skoudgift = 1100,-
 • Beklædning = 800,- (Tøj + påkrævet udstyr)
 • Medlemsskab = 2000,-
 • Diverse = 500,- (Bødekasse, kørsel m.m.)
 • I alt = 4400,-
 • I alt pr. uge = 84,6,-
 • I alt pr. dag = 12,-

Data til regnestykket: 

 • Tidshorisont = 1 år (52 uger) (365 dage)
 • Løbesko til 900 kilometer / 17 km pr. uge
 • Alle har en smartphone med Endomondo
 • Man ønsker at deltage i motionsløb

Regnestykket kan selvfølgelig svinge i mange forskellige retninger. Løber du mere end 17 kilometer på en uge, så bliver det naturligvis lidt dyrere, hvor imod holder du dig under eller mindre end 17 kilometer, så bliver det billigere. 

Opsamling på undersøgelsen

Undersøgelsen viser nogle helt klare tendenser blandt løbere. Så konklusionen må blive at løb som sportsgren i Danmark stadig vil vokse de næste mange år. Men det forbliver nok en sportsgren som stadig er meget asocial. Vi løber helst alene, og vi er ikke medlem af en klub. Vi elsker at lukke os inde i vores egen lille løbeverden, og så afsted på på de danske landeveje.

Løb er kommet for at blive, og det forstår man jo så ganske godt når man kigger på de mange fordele. Frihed, nemhed og så er det billigt.

Løb er en folkesport

Har du gode, dårlige, mærkelige løbevaner eller oplevelser du gerne vil dele med os. Så føl dig endelig fri til at smide en kommentar nedenfor.

 

iloebesko er omtalt i:

 

About the Author:

En passioneret løber der elsker at nørde med både løbesko, og selvfølgelig også alt det fysiologiske omkring det at løbe. Ja, jeg har rigeligt med løbesko, det siger min kone i hvert fald. Men jeg kan altså ikke lade være.....

Kommentarer

 1. Søren  september 13, 2017

  Hvor mange respondenter har du haft på denne undersøgelse?

  svar
  • Ronni Andersen  september 16, 2017

   Hej Søren.

   mange tak for din besked.

   Mener ikke denne her var kæmpe stor. Synes der er noget der siger mig at omkring 80 løbere fordelt over hele landet deltog i denne her spørgerunde?
   Hvis du har spørgsmål eller lignende så er du altid velkommen til at skrive til os. mail@iloebesko.dk

   svar

Skriv en kommentar